1. Tốc độ load nhanh

Website được tối ưu về JS, CSS, HTML, Image (kết hợp với công nghệ Lazy load),… Ngoài ra cơ thế thiết lập bộ nhớ cache và các kỹ thuật tối ưu chuyên sâu của chúng tôi giúp website truy cập nhanh hơn.

2. Điểm tốc độ Pagespeed Insights đạt chuẩn từ 90-100

Sau khi tối ưu, các bạn có thể kiểm tra lại website của mình bằng công cụ của Google Speed để xem lại chỉ số tối ưu. Chúng tôi cam kết đạt từ 90-100 theo đánh giá của Google Speed, bấm vào đây để kiểm tra

3. Web thân thiện thiết bị di động (Mobile Friendly)

Phần lớn các website sẽ tương thích tốt trên các thiết bị di động. Bạn có thể kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động tại đây theo công cụ của Google.

4. Thứ hạng seo của website được cải thiện 

Google sử dụng Pagespeed làm yếu tố đầu tiên xếp hạng SEO, thông báo chính thức từ Google bạn xem tại đây để tìm hiểu rõ hơn.

5. Cải thiện chỉ số thiết yếu về trang web (Core Web Vitals)

Sau khi tối ưu Google Speed thì các Chỉ số thiết yếu về trang web như LCP, FID và CLS (Core Web Vitals) trong Google Search Console phải chờ báo cáo nhóm người dùng trải nghiệm thực tế tiếp theo (tối thiểu >=75% người dùng đạt xanh trong vòng 28 ngày). Thông tin này đúng theo tài liệu Google https://support.google.com/webmasters/answer/9205520?hl=vi
Chỉ số này được cập nhật tự động trong Google Search Console và Pagespeed Insights mục “Dữ liệu trường” và “Origin Summary”

6. Tối ưu chi phí quảng cáo Google (Google Ads)

Điểm số tối ưu website và trải niệm người dùng tốt thì giá thầu rẻ hơn các website không được tối ưu.

Gửi thông tin nếu cần tư vấn chuyên sâu